Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Tek Ders Sınavları

.

Üniversitemiz Senatosunun, 10.02.2015 Tarih ve 02/02 Sayılı Kararı Gereğince,  Meslek Yüksekokulumuza, 2011 ve daha sonraki yıllarda kayıt yaptırmış olan öğrencilerin tek ders sınavları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında aşağıda belirtilen takvim kapsamında yapılacaktır. 

2017-2018 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınav Takvimi

Başvuru Tarihi :     30 – 31 Ocak 2018

Sınav Tarihi      :     02 Şubat 2018

 

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınav Takvimi

Başvuru Tarihi :     26 – 27 Haziran 2018

Sınav Tarihi      :     29 Haziran 2018

 

Tek Ders Sınavına Girebilmek İçin Aşağıdaki Koşulların Hepsinin Sağlanması Gereklidir

- Sınavına girilecek dersi daha önce alarak devam etmiş olmak.

- Dört dönem tüm dersleri alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak. (Mezun olabilecek durumda olmak)

- Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan  

  mezun olamayan öğrencilerimiz  şartlı (DD,DC) derslerinden tek ders sınavına girebilir.

                                                                                                                

ÖNEMLİ NOT:

1- 2011 VE DAHA SONRAKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİN 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI (02 ŞUBAT 2018 TARİHLERİNDE YAPILACAK OLAN) TEK DERS SINAVLARINA GİREBİLMELERİ İÇİN KALAN TEK DERSLERİ BAHAR YARIYILI DERSİ OLSA DAHİ GÜZ YARIYILI HARÇ ÜCRETLERİNİ ÖDEMELERİ GEREKMEKTİR.