Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

ÇOMÜ’de Yapılan Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallara İlişkin Senato Kararı

.

21.03.2014 tarihinde ÇOMÜ Senatosunun aldığı karar aşağıdadır.

 Karar-06) Üniversitemizde yapılan tüm sınavlarda aşağıdaki hususların uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

Öğrencilerin, öğrenci kimliği ile sınava gelmesi zorunludur. Sınav görevlilerine öğrenci kimliğini göstermeyen öğrenciler, sınava alınmaz ve kendi isteğiyle sınava girmemiş sayılır. Sınava cep telefonu, bilgisayar vb. elektronik cihazlarla (dersin sorumlusu öğretim elemanının izin verdiği araç gereçler hariç) gelinmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür cihazları beraberinde getiren kişiler, sınav görevlisine bunları teslim etmek zorundadır. Buna rağmen söz konusu cihazları sınav görevlilerine teslim etmeyen ve sınavda bu cihazları üzerinde taşıdığı tespit edilen öğrencilere disiplin işlemi yapılır. Gerekli hallerde sınav görevlileri, sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin durumunu tutanakla tespit ederek ilgili öğrenciyi sınavdan çıkarır.