Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Elektronik İmzalı Öğrenci Belgeleri

.

   UBYS üzerinden 23.12.2019  tarihinden  itibaren  öğrenciler Öğrenci Belgesi, Transkript, Öğrenci Disiplin belgesi talebinde bulunabilecek, UBYS üzerinden elektronik imzalı belge indirebileceklerdir. Talep etme durumunda ıslak imzalı/mühürlü belge verilecektir.