Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Mezun Durumdaki Öğrencilerin Staj İşlemleri

.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, 13 Mayıs 2020 tarihinde üniversitemiz web sitesinde yayımlanan  duyuruda (https://www.comu.edu.tr/duyuru-20036.html) mezun aşamasındaki henüz staj yapmamış öğrenciler ile ilgili aşağıdaki bilgilendirme yapılmıştır;

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz kendi istek ve beyanları doğrultusunda bu yaz staj yapabilirler. Bununla birlikte, Covid-19 salgını nedeniyle staj yapmak istemeyen mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz ise, yapması gereken zorunlu yaz stajları yerine ilgili akademik birim tarafından uzaktan dijital olarak verilecek ödev veya proje ile stajlarını tamamlayarak mezun edilmelerine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, staj yükümlülüğünü uzaktan dijital olarak verilecek ödev veya proje ile yerine getirmek isteyen mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz;

  1. Staj yükümlülüklerini bir proje ya da ödev ile yerine getirmek istediklerine dair müdürlüğümüze yazılmış bir dilekçeyi imzalı biçimde taratarak, en geç 29 Mayıs 2020 tarihi mesai bitimine kadar, bağlı oldukları programın staj koordinatörü öğretim elemanına e-posta yoluyla göndereceklerdir,
  2. Program staj koordinatörleri ile iletişim halinde olarak yapacakları ödev/proje konusunu belirleyeceklerdir,
  3. Yapmış oldukları ödev/proje dökümanlarını spiralli cilt haline getirerek posta yolu ile ve bir dijital nüshasını program staj koordinatörü öğretim elemanına e-posta yolu ile en geç 26 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar ulaştıracaklardır.

Stajını proje/ödev ile yerine getireceğini taahhüt eden öğrenciler, 2020 yılı içerisinde fiili staj yapma talebinde bulunamaz. Ödev/projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci staj ile ilgili dersten başarısız sayılır ve bulunduğumuz eğitim öğretim yılı içerisinde mezun olamaz.

Teslim edilen staj proje/ödevleri ile ilgili değerlendirme sonucu, okulumuz staj komisyonu tarafından 3 Temmuz 2020 Cuma günü ilan edilecektir.