Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Staj

.

COVID-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde üniversitemiz senatosunda 5 Mayıs 2020 tarihinde alınan kararlar doğrultusunda (https://www.comu.edu.tr/duyuru-20018.html), okulumuz bölümlerine öğrenim gören staj etkinliğini yerine getirmekle yükümlü olan öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar şu şekildedir:

  • Kendi istek ve beyanları doğrultusunda staj yapabilecek veya stajlarını bir sonraki yaz dönemine bırakabileceklerdir.
  • Staj faaliyetlerine başlama tarihleri önceden belirlendiği gibi 1 Temmuz 2020 ve 13 Temmuz 2020 olarak kararlaştırılmıştır. Staja başlamak için bu iki tarihten biri tercih edilecektir.
  • Stajını bir sonraki (2021) yaz dönemine bırakan öğrencilerimiz, önümüzdeki yıl (2020-2021) mezun olmaları durumunda mezuniyet işlemlerinin asgari sürede tamamlanması için okul yönetimimizce gereken hassasiyet gösterilecektir.
  • Staj yükümlülüğünü henüz yerine getirmemiş, ancak içinde bulunduğumuz 2019-2020 eğitim öğretim yılında mezun olma durumunda olan öğrencilerimizin mezuniyet şartını sağlayabilmeleri için stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bu yaz döneminde (2020) staj yapacak öğrencilerin bu doğrultuda yapacakları işlemler aşağıda sıralanmıştır:

  • “Form 10” staj yeri kabul formlarını okulumuz web sitesinden (http://gelibolu.comu.edu.tr/ogrenci/2019-2020-egitim-ogretim-yili-staj-takvimi.html) indirip çıktı alarak staj yerlerine onaylatacak ve en geç 29 Mayıs 2020 mesai bitimine kadar okulumuza posta yolu ile ulaştıracaklardır.
  • “Form 10” staj yeri kabul formlarının onaylanmış halinin dijital bir kopyasını, bağlı oldukları programın staj koordinatörü öğretim elemanına e-posta yolu ile ileteceklerdir.
  • Staj süresince doldurmakla yükümlü oldukları staj dosyalarını okulumuz web sitesinden (http://gelibolu.comu.edu.tr/ogrenci/2019-2020-egitim-ogretim-yili-staj-takvimi.html) indirerek çıktı alacaklardır.
  • Staj yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, doldurmuş oldukları staj dosyalarını en geç 11 Eylül 2020 mesai bitimine kadar staj koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Yerine getirilen staj etkinliklerinin değerlendirileceği staj komisyon toplantıları 25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.