Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Tanıtım

    İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programının amacı, nitelikli insan kaynakları çalışanları yetiştirmektir. Bilindiği gibi günümüzde iş hayatı rekabette öne geçmek amacıyla insan kaynaklarına büyük yatırım yapmaktadır. Bu nedenle nitelikli insan kaynakları çalışanlarına olan gereksinim her geçen gün artmaktadır.  Küreselleşmenin, ekonomik, teknolojik ve siyasi gelişmelerin sonucunda gerek yönetimsel, gerek ekonomik alanlarda çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak küreselleşmenin önemli unsurları haline gelen ulusal ve uluslararası şirketler, varlıklarını korumak ve devam ettirmek amacıyla başta insan kaynakları olmak üzere çeşitli değişim ve gelişim programları uygulamaktadırlar. Bu değişim ve gelişmenin başarılı olması, başta şirket yönetiminin, çalışanlarını bir vizyon etrafında toplayacak yönetim felsefesine ve insan kaynaklarına verdiği önem ve bakış açısına bağlıdır. Şirketlerin amaçlarının başında kar etmek ve büyümek gelmektedir. Ancak bunlar birer sonuçtur. Önemli olan bu sonuca hangi insan kaynağı ile nasıl ulaşılacağıdır. İşletmelerin en önemli sermayesi makine, tesis, teknoloji, ürün tasarımı v.b. görünse de, asıl önemli olan sermaye insan kaynağıdır. Bu makineleri, teknolojiyi veya işletmenin finansal sermayesini etkin ve verimli kullanacak olan insan kaynağıdır. Bu amaçla, işletmeler her türlü maddi varlıklara sahip olsalar da, küresel rekabetin şiddetle yaşandığı günümüz ekonomisinde farklılığı, verimliliği, etkinliği ve rekabet üstünlüğünü insan kaynakları ile sağlayabileceklerdir. Dolayısıyla öncelikle ülkemizde her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının temini, bu kaynağın sektörlerin ihtiyaçlarına en uygun şekilde değerlendirilmesi konusunda görev alacak yetişmiş, nitelikli insan gücüne ihtiyacı vardır.

Programdan Mezun Olanların Alacağı Unvan

    Programdan mezun olanlar iki yıllık ön lisans diplomasına sahip, “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” unvanını alacaklardır.

Programdan Mezun Olanların Çalışma Alanları

    İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” ünvanıyla bütün kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları lisans tamamladıkları takdirde “İnsan Kaynakları Uzmanı” ya da “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olabilirler. Mezunlar iş hayatı, işletmecilik, insan kaynakları işlevleri, iş hayatı mevzuatı, e-iş süreçleri gibi birçok konuda önemli bir birikime sahip olacakları için; programı bitirdikten sonra kendi işlerini kurup iş hayatına da atılabilirler.​ ​​

Staj

    ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 22/05/2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan METEB içindeki MYO Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğrencilerin diploma almaya hak kazanabilmeleri için programları ile ilgili resmi-özel sektör kuruluşları ile yurt dışında benzer kuruluşlardaki iş yerlerinde 30 iş günü staj yapmaları zorunludur.  Öğrenciler stajlarını MYO Staj ve Eğitim Uygulama Komisyonunca onaylanan staj yerlerinde, staj yönergesine ve programına göre yapmakla yükümlüdürler. Öğrenimleri devam eden öğrenciler stajlarını II. Yarıyıl sonundan başlayarak yapabilirler.

Yatay ve Dikey Geçiş Olanakları

Yatay Geçiş Yapılabilecek Programlar

 • Bankacılık Ve Sigortacılık,
 • Dış Ticaret,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
 • İşletme Yönetimi,
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
 • Pazarlama,
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği,
 • Lojistik.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Programlar

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme
 • Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

ÖSYM Bilgileri

Öğrenim Dili Türkçe
Puan Türü YGS -6
Süresi 2 Yıl

Akademik Kadro

Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç.Dr. Dilek DÖNMEZ POLAT   242    
Öğr.Gör. Aslı GEZEN   238    
Öğr.Gör. Kemal TEMEL   240    

Ders Programı için  tıklayınız.
Eğitim Bilgi Sistemi için tıklayınız.

Öğretim Programı için Tıklayınız.