Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Dilekçeler

Formlar

Ekler

Diplomasını Kaybedenler İçin Dilekçe.docx
Kayıt Sildirme Dilekçesi.docx
Kimlik Kartı İçin Dilekçe.docx
Mazeret Kayıt Dilekçesi.docx
Mazeret Sınavı Rapor Dilekçesi.docx
Muafiyet Dilekçesi.docx
Öğrenci İlişik Kesme Formu.doc.docx
Staj Yeri Kabul Formu.docx
Staj Zorunluluk Yazısı Talep Dilekçesi.docx
Tek Ders Sınavı Dilekçe Örneği.doc
Üç Ders Sınavı Dilekçe Örneği.docx
Yatay Geçis Dilekçesi Başarı Durumuna Göre.docx
Yatay Geçiş Dilekçesi ÖSYM Puanına Göre.doc
Yaz Okulu Dilekçesi.doc