Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Özel Öğrenci Yönergesi

.

    Üniversitemiz  Özel  Öğrenci  Yönergesinde  yapılan  değişiklerin  kabul  edilmesi  ile ilgili  20.02.2020 tarih ve 04 toplantı sayılı 13 nolu Senato Kararı ve Özel Öğrenci Yönergesi 

 

 

Ekler

Özel Öğrenci Yönergesi.pdf
Senato Kararı.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)