Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Amaç ve Hedefler

Amaç 1. Okulumuzun misyon ve vizyonunun gerçekleşmesini sağlayacak kurumsal yapıyı geliştirmek.

Hedef 1.2. Okulumuzun değişen sistemlere hızla uyumunu sağlayacak katılımı öne çıkaran bir kurumsal altyapıya sahip olmak.

Hedef 1.3. Okulumuza aidiyeti güçlendirecek Gelibolu Piri Reis MYO’nun kurumsal kimliğini geliştirecek faaliyetler gerçekleştirmek ve personel, öğrenci ve mezunlarımızın aidiyet hissini arttırmak.

Hedef 1.4. Akademik ve idari personelimizin profesyonel gelişimini ve çalışma yaşamından memnuniyetini artırmak.

 

Amaç 2. Toplumun farklı kesimleriyle işbirliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek.

Hedef 2.1. Kamu ve özel sektördeki kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet etmek ve Gelibolu’nun gelişimine destek vermek.

Hedef 2.2. Farklı iletişim kanalları kullanılarak okulumuzun ürettiği bilgiyi topluma yaymak.

Hedef 2.3. Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle Gelibolu’nun sosyal yaşamına katkıda bulunmak.

Hedef 2.4. Sanayi- Yerel Yönetim – Üniversite işbirliği ile yapılacak projeler gerçekleştirmek

Hedef 2.5. İlçe halkının değerlerine ve sosyal gelişimine katkı sağlayabilecek seminer, konferans ve etkinlikler düzenlemek.

 

Amaç 3. Okulumuzu nitelikli öğrencilerin tercih etmesini sağlamak.

Hedef 3.1. Sosyal medyada Gelibolu Piri Reis MYO ile ilgili paylaşımların yapılması sağlanarak okulumuzla ilgili imajın geliştirilmesi.

Hedef  3.2. Ortaöğretim kurumlarına bilim şenlikleri, kariyer günleri vb. gibi etkinliklerde danışmanlık ve destek hizmeti sunulması.

 

Amaç 4. Eğitimin niteliğini artırarak nitelikli mezunlar vermek.

Hedef 4.1. Gereksinim duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek.

Hedef 4.2. Okulumuzdaki programların yapısına uygun öğrenme ortamları ve mekânları geliştirmek.

Hedef 4.3. Öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimini desteklemek.

Hedef 4.4. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı dersler ile eğitimi ön plana çıkarmak.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)