Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Kalite Güvence Politikamız

 

 

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Kurumsal Kalite Politikası

 • Bu bilgiler ışığında üniversitemizin kurumsal hedef ve kalite politikasına uygun olarak geliştirilen kalite politikamız;
 • Üniversitemizin kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmasına katkı sağlamak
 • Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayarak, paydaşların üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini ölçmek varsa şikayetlerini tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak
 • Birimlerde ve bireylerde sürekli gelişim anlayışını egemen kılmak ve gerçekleştirmek
 • Hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek
 • Birim olarak üniversitemizin kurumsallaşmasına ve kurumsal kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Üniversitemizin bilimsel girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmasına katkı sağlamak.
 • Üniversitemizin disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmesine akademik anlamda katkı sunarak, üniversitemizin üçüncü kuşak üniversitelerin sahip olması gereken niteliklere erişmesinde katkıda bulunmak
 • Üniversitemizin Yükseköğretim Kurumu Araştırma Üniversiteleri arasına girmesine akademik anlamda katkıda bulunmak

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Akademik Araştırma Politikaları

 • Öğretim elemanlarının interdisipliner eserler vermeleri için gerekli yönetimsel, idari ve motivasyonel desteği vermek
 • Öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek, uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen akademik eserler vermelerini sağlamak
 • Öğretim elemanlarını ve öğrencileri bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek üniversitemiz bünyesindeki Çanakkale TEKNOPARK aracılığıyla, katma değerli teknolojik ürün geliştirmelerini, marka ve patent almalarını, inovatif girişimcilik örneği sergileyerek spin-off ve start up faaliyetlerinde bulunmalarını her anlamda teşvik etmek
 • Bilimsel araştırmaların kapsam alanını genişletmek amacıyla, çalışmaların sadece ulusal değil, uluslararası alanda da yapılabilmesi için gerekli tüm destekleri sağlamak ve farklı disiplinlerde ekipler oluşturulmasına öncülük etmek
 • Bölgesel ihtiyaçlara göre araştırma projeleri geliştirmek
 • Akademisyenlerin iç ve dış paydaşlarla ilişkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dış çevrenin üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasını sağlamak

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)