Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Akademik Personel

Kişisel Akademik Verileri görmek için isimlerin üzerine tıklayınız.

ÇOMÜ Akademik Veri Sistemi (AVES) İçin aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://aves.comu.edu.tr/

resim630705

Dr.Öğr.Üyesi Abdulkerim DİKTAŞ                                                                       

Görevi Yüksekokul Müdürü
Bölüm           
Telefon Dahili     0-233
E-Posta        abdulkerim.diktascomu.edu.tr

resim573507

Dr.Öğr.Üyesi Kemal TEMEL

Görevi Müdür Yardımcısı
Bölüm

Yönetim ve Organizasyon                                                         

Telefon Dahili    240
E-Posta

kemaltemelcomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Salih TORLAK

Görevi Müdür Yardımcısı
Bölüm

Ulaştırma Hizmetleri                                                                     

Telefon Dahili    104
E-Posta

salihtorlakcomu.edu.tr

resim573507

Prof.Dr.Ahmet Kamil TUNÇEL

Görevi  

Bölüm

Muhasebe ve Vergi                                                                     

Telefon Dahili 138
E-Posta

aktuncelcomu.edu.tr

resim573507

Doç.Dr. Polat YÜCEKAYA

Görevi Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkanı
Bölüm

Muhasebe ve Vergi                                                                    

Telefon Dahili 136
E-Posta

polatyucekayacomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.İbrahim ERDOĞAN

Görevi  

Bölüm

Muhasebe ve Vergi                                                                

Telefon Dahili 134
E-Posta ierdogancomu.edu.tr

resim573507

Doç.Dr.Mesut BOZKURT

Görevi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı              

Bölüm

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri                                             

Telefon Dahili    206
E-Posta

mesutbozkurtcomu.edu.tr

resim573507

Dr.Öğr.Üyesi Ebru Özlem KORKUTATA

Görevi            

Bölüm

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri                                             

Telefon Dahili    201
E-Posta

ebruozlem.korkutatacomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Ayşe Nihan VEZNİKLİ

Görevi  

Bölüm

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri                                                     

Telefon Dahili    208
E-Posta nihanvezniklicomu.edu.tr

resim573507

Dr.Öğr.Üyesi Neşe KAFA

Görevi  

Bölüm

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri                                                     

Telefon Dahili    204
E-Posta nesekafacomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Tolga BAŞARAN

Görevi            

Bölüm

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri                                             

Telefon Dahili    105
E-Posta

tolga.basarancomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Bilal Baki TİRYAKİ

Görevi Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı   

Bölüm

Ulaştırma Hizmetleri                                                                     

Telefon Dahili    106
E-Posta bakitiryakicomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Nur KAN

Görevi  

Bölüm

Ulaştırma Hizmetleri                                                                     

Telefon Dahili    133
E-Posta nur.kancomu.edu.tr

resim630705

Dr.Öğr.Üyesi Ayşe SÜNNETÇİOĞLU 

Görevi

Seyahat - Turizm ve Eğlence Hizmetleri  Bölüm  Başkanı

Bölüm          Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri 
Telefon Dahili   

202

E-Posta        aysesunnetcioglucomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Dr.Mehtap TÜRKAN

Görevi  
Bölüm

Seyahat -Turizm ve Eğlence Hizmetleri                                       

Telefon Dahili    207
E-Posta

mehtapturkancomu.edu.tr

resim630705

Öğr.Gör.Sedef TÜRK 

Görevi

 

Bölüm          Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri                                                        
Telefon Dahili   

205

E-Posta        sedef.ozcancomu.edu.tr

resim573507

Prof.Dr.Dilek DÖNMEZ POLAT

Görevi Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Bölüm

Yönetim ve Organizasyon                                                         

Telefon Dahili    242
E-Posta ddonmezcomu.edu.tr

resim573507

Dr.Öğr.Üyesi Yavuz Sezer OĞUZHAN

Görevi  
Bölüm

Yönetim ve Organizasyon                                                                          

Telefon Dahili             241
E-Posta

ysezer.oguzhancomu.edu.tr 

resim573507

Öğr.Gör.Dr.Aslı ÇETİNKAYA

Görevi  

Bölüm

Yönetim ve Organizasyon                                                         

Telefon Dahili    238
E-Posta asligezencomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Ayşe Esra ERGİN

Görevi  
Bölüm

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu                                                                                 

Telefon Dahili    243
E-Posta

aesraergincomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Aydan YÜZÜAK

Görevi  

Bölüm

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu                                                     

Telefon Dahili    132
E-Posta aydanyuzuakcomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Hakan AKGÜL

Görevi  

Bölüm

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu                                                                            

Telefon Dahili    244
E-Posta hakanakgulcomu.edu.tr

resim573507

Öğr.Gör.Murat AVCI

Görevi  
Bölüm

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu                                                                               

Telefon Dahili    107
E-Posta

muratavcicomu.edu.tr

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)